საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სათითურა


საზოგადო სახელი: სათითურაartulia

სახეობის სახელწოდება: Dactylisglomerata L.

ჯიშის სახელწოდება: ქართული - Dactylisglomerata‘Kartuli’

წარმოშობა: გამოყვანილია ველურადმოზარდი პოპულაციების გამრავლებითა და ბუნებრივი გადამტვერვის გზით (სხვა ეკოტიპებთან). საქართველოში დარაიონებულია 1977 წლიდან, ესპარცეტის გავრცელების ზონებში.

ჯიშის დახასიათება: ჯიში საადრეოა, მწვანე მასის გათიბვამდე პერიოდი 68-70 დღეა, თესლის აღებამდე კი 98-104. მცენარის საშუალო სიმაღლეა 94სმ. ბუჩქი კომპაქტურია, მეჩხერბუჩქოვანი. ბარტყობა საშუალოა. ბუჩქზე საშუალოდ 10-20 და 40-50 ღეროა. qartuliშეფოთვლა კარგი აქვს: საერთო მასის 38-42%. გათიბვის შემდგომ ახასიათებს ამონაყარის სწრაფი ზრდა. იძლევა კარგი ხარისხის თივას, რომელიც კარგი საკვებია პირუტყვისათვის.
ჯიში „ქართულის“მოსავლიანობა: მწვანე მასისა - 11-13ტ/ჰა. თივისა - 4-4,8ტ/ჰა და თესლისა - 0,4-0,6ტ/ჰა. თივა შეიცავს 12% ცილასა და 34% უჯრედისს.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში; ასევეშესაძლებელია დაცული იყოს რუსეთის ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის კვლევით ინსტიტუტში (VIR).
დამატებითი ინფორმაცია: დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ გამძლეა, ზამთარგამძლე და გვალვაამტანია. კარგი კომპონენტია იონჯისა და ესპარცეტისთვის ნარევნათესში შესარევად. ჯიში ვარგისია მექანიზებული აღებისათვის.

წყაროები: 1. Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекционного центра по растениеводству до 1990 года. Тбилиси 1991г.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი