საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აბიგი ცერცველა


საზოგადო სახელი: ცერცველა

სახეობის სახელწოდება: Vicia sativa L.

ჯიშის სახელწოდება: აბიგი  Vicia sativa ‘Abigi’

წარმოშობა: გამოყვანილია მცხეთის სასელექციო სადგურში საერთაშორისო ორგანიზაცია ICARDA-დან ჩამოტანილი სასელექციო მასალიდან ინდივიდუალური გამორჩევის მეთოდით. ჯიში  აბიგი დარაიონებულია 2003 წლიდან.

ჯიშის დახასიათება: აბიგი ცერცველას საშემოდგომო ფორმაა. ურწყავ პირობებში მისი  სავეგეტაციო პერიოდი 170-175 დღეა. მცენარე ივითარებს მუქი მწვანე ფერის კარგად შეფოთლილ, ჩაწოლისადმი მიდრეკილ ღეროს, რომლის საშუალო სიმაღლეა 86,6 სმ. ერთი მცენარე საშუალოდ 18 პარკს ივითარებს, 0,16გრ თესლით. თესლის მოსავალია 0,9ტ/ჰა, მწვანე მასის - 6,2ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: შესაძლებელია ინახებოდეს სვოლბორდის თესლის საცავში.(SGSV)

დამატებითი ინფორმაცია: შეიცავს დიდი რაოდენობით მონელებად პროტეინს და ნახშირწყლებს, ჯიში კარგია საკვებად და სიდერაციისათვის.

წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(2), თბილისი, 2004 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი