საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჯორიელა


საზოგადო სახელი: ღომი   სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. dissecta Decapr. & Kasparian ჯიშის  სახელწოდება:  ჯორიელა Setaria italica dissectaJoriela’ წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო  ძირითადად გურიაში.
ჯიშის დახასიათება: ჯორიელა საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, მისი სავეგეტაციო პერიოდი 135 დღემდეა. მცენარე საშუალო სიმაღლისაა, 150სმ-მდე, იშვიათად უფრო მაღალიცაა. თაველი მარტივია, დაუტოტავი, მოთეთრო ფერის. ჯაგრულა გრძელია და ნაზი,  იისფერია. შერეული პოპულაციაა, მცენარეების ნაწილს აღენიშნება თავთუნის მწვანე კილები. მარცვლის გამოსავლიანობა 84-88%-ია, მარცვალი ცვენადია და ადვილად ილეწება.
დღევანდელი მდგომარეობა:შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK). წყაროები:  Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г; ი. მაისაია, მ. მოსულიშვილი, საქართველოს ფეტვნაირთა სარკვევი, თბილისი, 2003 წ.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი