საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მცხეთა ქერი


საზოგადო სახელი: ქერი სახეობის სახელწოდება: Hordeum vulgare L. სახესხვაობის სახელწოდება: Hordeum vulgare var. nutans Alef. ჯიშის სახელწოდება: მცხეთა - Hordeum vulgare ‘Mtskheta’ წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: მიღებულია მცხეთის სასელექციო სადგურში, მრავალჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის მეთოდით უკრაინიდან მიღებული კოლექციის ნიმუშიდან. საქართველოში ჯიში გასავრცელებლად დაშვებულია 1999 წლიდან ქერის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.
მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით, ფაკულტატიური ჯიშია. მცენარის სიმაღლეა 95-100 სმ, ჩაწოლისა და მავნებლებ-დაავადებების მიმართ გამძლე. თავთავი ორრიგიანია, მოსავლიანობა - 4,0-6,0 ტ/ჰა. დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად, ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.
წყაროები: საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, „მოამბე“, თბილისი, #7, 2000 წ. გვ. 57; ქერის კულტურა, ჯიშური შემადგენლობა და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია ფერმერულ მეურნეობაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, 2010 წ. გვ. 12.
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი