საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სოხუმის მწითურა


საზოგადო სახელი:   სიმინდი soxumismwitura სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.  ქვესახეობის  სახელწოდება:  Zea mays  subsp. aorista  (Greb.) Golosk  ჯიშ-პოპულაციის  სახელწოდება:   სოხუმის მწითურა - Zea mays  Sokhumis  Mtsitura ’ წარმოშობა: სოხუმის მწითურა გავრცელებული იყო სოხუმის ბარის ზონაში, კერძოდ საშუალო სკოლის ნაკვეთზე.
ჯიშ–პოპულაციის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ ჯიში  საშუალო-საგვიანოდ  ითვლება. მცენარის სიმაღლეა 240-250 სმ. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე  16-18. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 12-14. მცენარე ბარტყებს მცირე რაოდენობით ივითარებს. ტარო კონუსური ფორმისაა. მარცვალთა განლაგება ტაროზე  სწორი, ან არარეგულარულია. ტაროზე 8-10 მწკრივია. მარცვალი აგურისფერია (მწითური),  სუსტი იდენტაციის.  1000 მარცვლის მასა 410 გრამია. ნაქუჩის ფერი თეთრია. პოპულაცია მცირედ ავადდება  ბუშტარა გუდაფშუტათი.
დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია  დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV). დამატებითი ინფორმაცია: ნიმუში  მოძიებული იყო 1972 წელს ექსპედიციის საშუალებით. წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია მცენერეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი