საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

პოლონური ხორბალი ხორბალი


საზოგადო სახელი:  ხორბალიpolonurixorbali

სახეობის   სახელწოდება: Triticum  polonicum  L.

სინონიმი: Triticum turgidum  L. subsp. polonicum (L.) Thell.

სახეობის სახელწოდება:  პოლონური ხორბალი

გავრცელება: ამ სახეობამ  საქართველოში ფართო გავრცელება ვერ ჰპოვა. ერთეული ნათესების სახით გავრცელებული იყო ქართლში, კახეთში.

ჯიშის/სახეობის დახასიათება:  ქართული ფორმები ხასიათდება შემდეგი მონაცემებით: კოლეოპტილე-უფერო, აღმონაცენი-ნათელი მწვანე. ფოთოლი დაფარულია მოკლე ბეწვებით, მსგავსად ხავერდოვანი შებუსვის. ბარტყობა სუსტი (1–3), ღერო ამა თუ იმ ხარისხით ამოვსებულია პარენქიმით. თავთავი გრძელი (13–18,5 სმ) ან მოკლე  (8 სმ–მდე), მეჩხერი (D=12-20) ან მკვრივი (D=40), ფხიანი. შიშველი ან მცირედ შებუსული. თავთუნის კილი – დამახასიათებელი სახეობისათვის: გრძელი, 3,5 სმ-მდე, ქედი–სუსტად გამოხატული, მთავრდება მოკლე კბილაკით. მარცვალი– გრძელი. (9–10 მმ–მდე), ჩვეულებრივ რქისებრი. განვითარების ციკლი – საგაზაფხულო.

საქართველოში ორი სახესხვაობა იყო აღნიშნული.

დღევანდელი მდგომარეობა: მჟამად ეს სახეობა დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკში.

წყაროები: პ. ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში   ხორბლის სელექცია საქართველოში თბილისი 1960

ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა, ჯაფარიძე. მემცენარეობა   თბილისი 1959

The International Plant names Index  http://www.ipni.org/

Wheat Genetic and Genomic Resources Center TRITICUM CLASSIFICATION SYSTEMS http://www.k-state.edu./wgrc/Taxonomy/taxtrit.html

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი