საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბუჩქა ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიbuchqayviteli

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L

ჯიშ-პოპულაციის    სახელწოდება:   ბუჩქა ყვითელი  - Zea mays  ’Buchkha Kviteli’

წარმოშობა: გავრცელებული იყო თუშეთის რაიონის მთისწინეთის ზონაში (სოფ. ბარისახო)

ჯიშის–პოპულაციის დახასიათება: ჯიშ-პოპულაცია საშუალო ვეგეტაციისაა. მცენარის სიმაღლეა 180-200 სმ. ბარტყებს ივითარებს  მცირე რაოდენობით. აქვს კარგად მოყვავილე ქოჩოჩი. მცენარეზე ფოთლების რაოდენობა 14-16. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა - 11-13.  ტაროს ფორმა კონუსურია. მარცვალთა განლაგება ტაროზე რეგულარულია. მწკრივების რიცხვი  10-12.  მარცვლის ფერი ყვითელია (მცირედ შერეულია თეთრი მარცვლები). მარცვლის კონსისტენცია სუსტი კბილა. 1000 მარცვლის მასა 440-460 გრამია. ნაქუჩის ფერი თეთრია.  პოპულაცია გამოიყენებოდა სასურსათედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიშ-პოპულაცია  მოძიებულია 1972 წელს ექსპედიციის საშუალებით.

წყაროები: დახასიათებულია მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი