საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წყალტუბოს საადრეო სოია


საზოგადო სახელი: სოია

სახეობის სახელწოდება:  Glycine max (L.) Merr. 

ჯიშის სახელწოდება: წყალტუბოს საადრეო Glycine max 'Tskaltubos Saadreo'

წარმოშობა: დარაიონებულია 2003 წლიდან ი. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის წყალტუბოს საცდელ სადგურში, დასავლეთ საქართველოს რაიონებისათვის.

ჯიშის დახასიათება: წყალტუბოს საადრეოს სავეგეტაციო პერიოდი 119 დღეა, საადრეო ჯიშია. 1000 მარცვლის მასაა 380 გრ, საშუალო მოსავლიანობა 4,5ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია

წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 3(7), თბილისი, 2003 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი