საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კორბოულის კაჟოვანა თეთრი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიkorbouliskajovanatetri

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

 სახესხვაობის  ლათინური სახელწოდება:  Zea mays  var. alba Alef.

 ჯიშ–პოპულაციის  ადგილობრივი სახელწოდება:  კორბოულის კაჟოვანა თეთრი Zea mays  alba  ‘Korboulis Kazhovana Tetri’

წარმოშობა: გავრცელებულია ზემო იმერეთის რეგიონში, კერძოდ, სოფელ კორბოულში (საჩხერის მუნიციპალიტეტი). აგრეთვე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ჯიშ–პოპულაციის  დახასიათება: კაჟოვანა თეთრი სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით,   საადრეოა. მცენარის სიმაღლე  220–235 სმ. ღეროს ჩაწოლა არ ახასიათებს.  ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე –12–14. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 10–12. ბარტყებს მცირე რაოდენობიტ ინვითარებს. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 100–110 სმ. ტაროს ფორმა ცილინდრული ან სუსტი კონუსურია.  სუსტი კონუსური. ტაროზე  8–10 მწკრივია. მარცვლის განლაგება ტაროზე რეგულარულია.  მარცვლის ფერი თეთრია, კაჟა ტიპის. 1000 მარცვლის მასაა 350–385 გრამი. ნაქუჩის ფერი თეთრია. კორბოულის კაჟოვანა თეთრი  მაღალხარისხოვანია სასურსათედ. მცირედ ავადდება ბუშტოვანა გუდაფშუტათი.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ–პოპულაცია დაცულია აგრარული უნუვერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

წყაროები: ნიმუში დახასიათებულია გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი