საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ხორბალი ტურგიდუმი ხორბალი


საზოგადო სახელი:  ხორბალიxorbaliturgidumiB

სახეობის  სახელწოდება: Triticum turgidum  L.

სინონიმი: Triticum turgidum  L.  subsp. turgidum

სახეობის  სახელწოდება:  ხორბალი ტურგიდუმი

 გავრცელება:  ტურგიდუმი საქართველოში შემოტანილი კულტურაა. ძირითადად გავრცელებული იყო ქართლში,  მინარევის სახით მაგარი ხორბლის ნათესებში.  სუფთა ნათესად მოჰყავდათ ცალკეულ არეებად სულ სამ ადგილას:  აფხაზეთში, მესხეთში და ლეჩხუმში.

სახეობის დახასიათება: განვითარების ციკლი, საშემოდგომო, ნახევრად საშემოდგომო ან საგაზაფხულო. სითბომოყვარულია. საკმარისი ნიადაგური ტენის არსებობისას. ადვილად იტანს ატმოსფერულ გვალვებს. კოლეოპტილე უფერო, აღმონაცენი მწვანე, ფოთოლი xorbaliturgidumiშებუსული, დაფარულია მოკლე, რბილი ბეწვებით, რაც გვაგონებს ხავერდოვან შებუსვას. მცენარე მაღალია (100-170სმ), ღერო მძლავრია, არ წვება, მუხლები გამობურცულია. თავთავი მარტივი ან დატოტვილი, გრძელი (9-11,9სმ) ან საშუალო (6-9სმ) სიგრძის, მეჩხერი (D=18-24), ან შემკვრივებული (D=25-38), თავთუნის კილი გამობერილია, ყვავილის კილზე შედარებით მოკლეა. ქედი კარგადაა გამოხატული და ჩვეულებრივ ბოლოვდება მოკლე კბილაკით. თავთავის ღერაკის ნაწევრები სქლად შებუსულია და თავთუნის ფუძესთან გრძელი ულვაშით ხასიათდება. ფხები შედარებით უხეშია, გრძელია, 20 სმ-ს აღწევს. მარცვალი შემოკლებული, xorbaliturgidumiAფქვილისებრი ან ნახევრად რქისებრი.  ერთი თავთავის მარცვლის მასა 4-5გრ.

საქართველოში გავრცელებული იყო ტურგიდუმის 21 სახესხვაობა.

დღევანდელი მდგომარეობა:  საქართველოში ეს სახეობა დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკში.

წყაროები: პ. ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში   ხორბლის სელექცია საქართველოში თბილისი 1960

В. Л. Менабде  Пшеницы Грузии  -  Тбилиси 1948

В. Ф. Дорофеев.     Культурная Флора СССР    Т- I  Пшеница.  Колос 1979

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი