საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

იფქლი ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალი 

სახეობის სახელწოდება: Triticum  aestivum   L.

ჯიშის   სახელწოდება:  იფქლი -Triticum aestivum ‘Ipkli’

გავრცელება: იფქლი დასავლეთ საქართველოს ადგილობრივი ჯიშია. ძირითადად გავრცელებული იყო რაჭა–ლეჩხუმში, მაგრამ გვხვდებოდა დასავლეთ საქართველოს სხვა მთიან ზონებშიც.

დახასიათება: პოპულაციას ახასიათებს მსხვილთავთავიანი ფორმები. მცენარე მძლავრად განვითარებულია;  ღერო მაღალია, მსხვილი, შედარებით გამძლეა ჩაწოლისადმი. შეფოთვლა ძლიერია, ბარტყობა კო საშუალო. ძალიან მომთხოვნია ატმოსფეროსა და ნიადაგის მაღალი ტენის მიმართ. ნახევრად საშემოდგომო ფორმებია. თავისი გავრცელების ზონაში მაღალმოსავლიანი ჯიშია. თავთავი თითისტარისმაგვარი ან ცილინდრული, რომლი სიგრძე 6–8 სმ აღემატება. ფარჩხატია ან საშუალო სიმკვრივისა.  მრავალთავთუნიანია, თავთუნი კი მრავალყვავილიანი და მრავალმარცვლოვანი. თავთუნის კილი ოვალურია, მოკვეთილი მხარით, თავთუნის კილის კბილაკი გრძელია, წაწვეტებული, ხშირად ფხისმაგვარი. ფხები არ არის უხეში, საშუალო სიგრძისაა და გადაშლილი. მარცვალი ოვალური ფორმისაა და მსხვილი, 1000 მარცვლის წონა 35–43 გრ უდრის, ზოგჯერ 48 გრამს აღწევს, ნახევრად რქისებრია ან უმეტესად რქისებრი. მარცვლის ნატურა 760–787 გრ უდრის. დაფქვის მაღალი და პურცხობს საშუალო  თვისებით ხასიათდება.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ეს ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყაროები: პ. ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში   ხორბლის სელექცია საქართველოში. თბილისი 1983

ბ. ჯანელიძე, ვ გორგოშიძე  საშემოდგომო ხორბლის დარაიონებული ჯიშები საქართველოსათვის  თბილისი 1960

The International Plant names Index  http://www.ipni.org/

Wheat Genetic and Genomic Resources Center TRITICUM CLASSIFICATION SYSTEMS http://www.k-state.edu./wgrc/Taxonomy/taxtrit.html

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი