საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

იისფერი


საზოგადო სახელი: ღომი

სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv.

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica var. clavata Decapr. & Kasparian   

ჯიშის  სახელწოდება: იისფერი Setaria italica clavata ‘ Iispheri’

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო  ძირითადად გურიაში.

ჯიშის დახასიათება: იისფერი საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 135-140 დღეა. მცენარე საშუალოზე დაბალია - 130 სმ-ს არ აღემატება, ანტოციანის მაღალი შემცველობის გამო მცენარეს იისფერი გადაჰკრავს, სახელწოდებაც აქედან მოდის. თაველი ჩვეულებრივია, დაუტოტავი, შებუსილია მოკლე, მწვანე ფერის  ჯაგრულათი. თაველი მოთეთრო შეფერილობისაა. მარცვლის გამოსავლიანობა მცირე აქვს - 82-83%, სიმწიფისას  მარცვალი არ  ცვივა. 

დღევანდელი მდგომარეობა:შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროებიН. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი