საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კახი 8 ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალი

სახესხვაობის სახელწოდება: Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: კახი 8 - Triticum aestivum ‘Kakhi 8’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: გამოყვანილია საქართველოს სასელექციო სადგურში მრავალჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით კახურ „ბანატკი“-საგან.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საშემოდგომოა, სავეგეტაციო პერიოდით საშუალო-საადრეო. ბუჩქი შუალედური ფორმის, ბარტყობის უნარი საშუალო. მცენარის ფოთლები  წვრილია, ღერო სიმაღლით 100-120 სმ, ზოგჯერ მეტიც, საკმაოდ მტკიცე და მოქნილი. თავთავი თეთრი, ფხიანი, თითისტარისებრი ფორმის, სიგრძით 11-13 სმ. ფხა შედარებით ნაზი და ნაწილობრივ გადაშლილი. თავთუნის კილი კვერცხისებრი ფორმის, კილის მხარი მოკვეთილი, ან სწორი, კილის კბილაკი მოკლე, წაწვეტებული და ოდნავ მოხრილი ნისკარტისებრი. მარცვალი წითელი, მსხვილი, მოგრძო - ოვალური ფორმის, არაღრმა ღარით. 1000 მარცვლის მასა 35-43 გრამი და მეტიც, რქისებრი კონსისტენციის, ხასიათდება კარგი პურცხობის უნარიანობით. მცენარე ჟანგას მიმართ იმუნურია, განსაკუთრებით გამძლეა ყვითელი ჟანგას მიმართ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყარო:  ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში – ხორბლის სელექცია საქართველოში,  თბილისი 1983 წ. გვ. 65

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიშის უარყოფით თვისებას შეადგენს მარცვლის ცვენადობა.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი