საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ართვინის სიმინდი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. vulgata  Körn.

ჯიშის   სახელწოდება:  ართვინის სიმინდი - Zea mays vulgata ‘Artvinis Simindi”

წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია. გავრცელებული იყო აფხაზეთში და აჭარაში.

ჯიშის   დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენდა 120-125 დღეს. მცენარის სიმაღლეა 160 სმ.  ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე 10-13. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 78-80 სმ. ტარო ფორმით კონუსურია, ფართო ფუძით.  სიგრძე -13 სმ. მარცვალი ოქროსფერი–ყვითელია. მარცვლის სიგრძე -9,6 მმ, სიგანე- 8,8 მმ, სისქე  - 6.0 მმ. მარცვალი მიეკუთვნება  C -ტიპს. 1000 მარცვლის მასა 340 გრამია. ნაქუჩი თეთრია.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია (შესაძლებელია არსებული ჯიში დაცული იყოს უცხოურ გენბანკებში).

დამატებითი ინფორმაცია: ართვინის სიმინდს თესდნენ ხორბლის შემდეგ, როგორც სანაწვერალო კულტურას, და ასწრებდა შემოსვლას.

წყაროები: ი.ნ.ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი