საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

დეკორაციული სიმინდი


საზოგადო სახელი:    სიმინდი
dekoraciulisimindi

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

ქვესახეობის  სახელწოდება:  Zea mays  subsp. semidentata  Kuleshov 

ჯიშ-პოპულაციის   სახელწოდება: დეკორაციული სიმინდი  - Zea mays  ‘Dekoratsiuli”

წარმოშობა: პოპულაცია გავრცელებული იყო ზესტაფონის რაიონის ბარის ზონაში (სოფ. წევა).

ჯიშ-პოპულაციის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით, საშუალო-საგვიანოა. მცენარის სიმაღლე  225-240 სმ-ია. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე  - 15-16.  მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 13-15. ტაროს ფორმა კონუსური, ტაროზე მწკრივების განლაგება რეგულარულია. ტაროზე 8-10 მწკრივიაdekoraciulisimindi (2). მწკრივში მარცვლის რაოდენობა  - 28-30. მარცვლის ფერი ჭრელია (ყვითელი, იისფერი და მოთეთრო), კონსისტენცია კბილა და  სუსტი კბილა  კონსისტენციის.  1000 მარცვლის მასა 450 გრამია.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში. აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: დეკორაციული სიმინდი მოძიებული იყო  1972 წელს ექსპედიციის საშუალებით. სიმინდის თეთრი და ყვითელმარცვლიან ფორმებთან შედარებით, ნაკლებად გამოიყენებოდა სასურსათედ.

წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი