საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

საგარეჯოს წითელი


საზოგადო სახელი:  სიმინდი 

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

ქვესახეობის  სახელწოდება:  Zea mays  subsp. aorista  (Greb.) Golosk 

ჯიშ-პოპულაციის   სახელწოდება: საგარეჯოს წითელი Zea mays  ’Sagarejos Tsiteli ’

წარმოშობა: ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებული იყო საგარეჯოს რაიონის მთისწინეთის ზონაში, კერძოდ, სოფ.კოჭბაანის ზედა ზონაში.

ჯიშ-პოპულაციის დახასიათება: საგარეჯოს წითელი საშუალო-საგვიანო ვეგეტაციისაა. მცენარის სიმაღლეა 190-210სმ. ფოთლების რაოდენონა მცენარეზე 15-17. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 12-14. ბარტყობა არ ახასიათებს. ტაროს ფორმა კონუსურია. ტაროზე მწკრივების განლაგება რეგულარულია. ტაროზე 10-12 მწკრივია.  ტაროს სიგრძე 16-18 სმ. მარცვლის ფერი მოშავო-მოწითალოა. შემდეგ რეგენერაციებში გამოვლინდა მუქი აგურისფერიც. მარცვლის კონსისტენცია სუსტი კბილა. 1000  მარცვლის მასა 460 გრამია ნაქუჩის ფერი ვარდისფერია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში,  აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV). გავრცელების შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია არ არსებობს.

წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი