საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვაკისჯვრის თეთრი


საზოგადო სახელი:  სიმინდიvakisjvristetri

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Zea mays  var.  candida  Dekapr.

ჯიშ-პოპულაციის  სახელწოდება: ვაკისჯვრის თეთრი - Zea mays  candida  ‘Vakisjvari’

წარმოშობა: გავრცელებულია ოზურგეთის რაიონის ბარის ზონაში (სოფელი ვაკისჯვარი).

ჯიშ-პოპულაციის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით მიეკუთვნება საშუალო საგვიანო ჯიშს. მცენარის სიმაღლე  210-250 სმ. ბარტყობა არ ახასიათებს. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე  14-18. ფოთლის სიგრძე  85-95 სმ, სიგანე - 8-10 სმ. ტაროს ფეხის სიგრძე საშუალოდ -8 სმ. ტაროს ფორმა კონუსურია. ტაროს სიგრძე  14-16 სმ. ტაროზე  8-10 მწკრივია. მწკრივების განლაგება ტაროზე  სწორია. მარცვალი თეთრი, სუსტი კბილა კონსისტენციის. 1000 მარცვლის მასა  350–380 გრამია. ნაქუჩი თეთრია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია  აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში, აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: სიმინდის ჯიში, როგორც ყვითელმარცვლიანი  ფორმა, გამოიყენება სასურსათედ. ნაკლებად ავადდება სოკოვანი დაავადებებით და ბუშტარა გუდაფშუტათი.

წყაროები: დახასიათებულია  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი