საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აბიკა ცერცველა


საზოგადო სახელი: ცერცველა

სახეობის  სახელწოდება: Vicia sativa L.

ჯიშის სახელწოდება: აბიკა - Vicia sativa ‘Abika’

წარმოშობა: გამოყვანილია მცხეთის სასელექციო სადგურში საერთაშორისო ორგანიზაცია ICARDA-დან ჩამოტანილი სასელექციო მასალიდან ინდივიდუალური გამორჩევის მეთოდით. ჯიში  აბიგი დარაიონებულია 2003 წლიდან.

ჯიშის დახასიათება: აბიკა ცერცველას საშემოდგომო ფორმაა. ურწყავ პირობებში მისი  სავეგეტაციო პერიოდი 150-155 დღეა. მცენარე ივითარებს მუქი მწვანე ფერის კარგად შეფოთლილ, ჩაწოლისადმი მიდრეკილ ღეროს, რომლის საშუალო სიმაღლეა 92 სმ. ერთი მცენარე საშუალოდ 12 პარკს ივითარებს, 0,11გრ თესლით. თესლის მოსავლიანობაა 0,54 ტ/ჰა, მწვანე მასის  - 7,3 ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: შესაძლებელია ინახებოდეს სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: შეიცავს დიდი რაოდენობით მონელებად პროტეინს და ნახშირწყლებს,  კარგისაკვები და სიდერაციო ჯიშია.

წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(2), თბილისი, 2004 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი