საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გარდაბნული ჭრელა ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიო

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: გარდაბნული ჭრელა  Phaseolus vulgaris ‘Gardabnuli Chrela’

წარმოშობა: ადგილობრივიჯიშებიდან ,,წითელი 41~ და ,,ადგილობრივიწითელიდან~ ინდივიდუალური გამორჩევისმეთოდითმიღებულისელექციურიჯიშია. დარაიონდა 2013 წელს ქართველი სელექციონერების მიერ ნატო კაკაბაძის ხელმძღვანელობით.

ჯიშის დახასიათება:ჯიში საადრეოა, სავეგეტაციო პერიოდი 85-90 დღეა. ,,გარდაბნული ჭრელას“ თესლი სწრაფად იხარშება. პარკი არის უბეწვო, ნაზი. პარკში მოთავსებულია 5-6 ცალი თესლი. ბუჩქის ფორმა კუტია, მხვიარა წვერით. მცენარის სიმაღლეა 70 სმ. მარცვლის ფორმა - მომრგვალო-ცილინდრულია. მარცვლის ძირითადი ფერი წითელია, მეორადი - რუხი. მეორადი ფერი ვრცელდება  მარცვლის მთელს ზედაპირზე. ,,გარდაბნული ჭრელა“ არის არაცვენადი, საადრეო და საუკეთესო გემური თვისებების.

დღევანდელი მდგომარეობა: ინახება ნატო კაკაბაძის კერძო კოლექციაში.

დამატებითი ინფორმაცია:ჯიშიგამოვლინდაგარდაბნისსაცდელსადგურში 2006 წელს. მშობელფორმასთან შედარებით,აღნიშნულიჯიშისპარკებიხასიათდებასუსტიფხიანობით.ჯიში „გარდაბნულიჭრელას~ გამოყენებაშეიძლებაროგორცსაპარკედ, ისე სამარცვლედ. ჯიშიმავნებლებ-დაავადებებისმიმართარისმეტადგამძლე, კერძოდ - ლობიოსმემარცვლიასმიმართ, მაშინროცაგარდაბანშილობიოსსხვაჯიშებსდა მათშორისამჯიშისმშობელფორმებსაცკიინტენსიურადუჩნდებალობიოს მემარცვლია.

წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(14) , საქპატენტი, 2013.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი