საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქორეთის ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი qoretisyviteli

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.       

ქვესახეობის   სახელწოდება:  Zea mays  subsp. subsp. indurata  (Sturt) Zhuk. 

ჯიშ-პოპულაციის  სახელწოდება:   ქორეთის ყვითელი  - Zea mays  ‘ Koretis Kviteli’

წარმოშობა: ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებული იყო დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, საჩხერის რაიონის მთისწინეთის  ზონაში (სოფელი ქორეთი).

ჯიშის-პოპულაციის  დახასიათება: ჯიშ-პოპულაცია საადრეო ვეგეტაციისაა. მცენარის სიმაღლე 250-270 სმ-ია. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე  - 18-20. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 14-16. ბარტყობა არ ახასიათბს. ტარო ს ფორმა ცილინდრულია. მწკრივების განლაგება ტაროზე  რეგულარულია. ტაროზე 10-12 მწკრივია. მარცვლის ფერი ნარინჯოვან-ვარდისფერია, კონსისტენცია კაჟა, სუსტად გამოხატული იდენტაციით. 1000 მარცვლის მასა 430–460 გრამია. ნაქუჩის ფერი ღია ვარდისფერია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: ნიმუში მოძიებული იყო 1972 წელს ექსპედიციის საშუალებით.

წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი