საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სვანური წვრილნაქუჩა თეთრი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიsvanuriwvrilnaqucasimindi

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

ქვესახეობის   სახელწოდება:  Zea mays  subsp. semidentata  Kuleshov

ჯიშ–პოპულაციის  სახელწოდება:  სვანური წვრილნაქუჩა თეთრი  Zea mays semidentata ‘‘Svanuri Tsvrilnakhucha Tetri’

წარმოშობა: პოპულაცია გავრცელებულია სვანეთის მაღალმთიან ზონაში

პოპულაციის დახასიათება: ჯიშ-პოპულაცია  საადრეო ვეგეტაციისაა. მცენარის სიმაღლეა  180-185 სმ. მცენარე ბარტყებს ან ივითარებს. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა მცენარეზე 10-12. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე - 50-55სმ.  ტაროს ფორმა კონუსურია, სიგრძე - 11-15 სმ. ტაროზე  8 მწკრივია, იშვიათად - 10. მარცვალი ნახევრადკბილა კონსისტენციისაა, თეთრი ფერის. ნაქუჩი თეთრი, საკმაოდ ვიწრო(1,7–2,0 სმ). 1000  მარცვლის მასაა 400-410 გ. წვრილნაქუჩა თეთრის მარცვლის გამოსავალი დაახლოებით  84-86 %-ია. გამოიყენება სასურსათედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ–პოპულაცია  დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

წყაროები:  ჯიშ–პოპულაცია  დახასიათებულია  აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი