საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ალავერდი ქერი


საზოგადო სახელი : ქერი alaverdi

სახეობის სახელწოდება - Hordeum vulgare L. 

სახესხვაობის სახელწოდება - Hordeum vulgare var. nutans Alef.

ჯიშის სახელწოდება: ალავერდი 1  - Hordeum vulgare ‘Alaverdi 1’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტში, მასობრივი გამორჩევის მეთოდით,  ვავილოვის მემცენარეობის საკავშირო ინსტიტუტიდან მიღებული კოლექციის ნიმუშებიდან  (K–65). თავთავი ორრიგიანი, ფხიანი, ჩალისფერი.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით  ჯიში ფაკულტატურია, გამოირჩევა ადრეულობით. მცენარე არ წვება, რომლის სიმაღლეა 95-100 სმ. მცენარის საშუალო პროდუქტიული ბარტყობაა 5,4.  თავთავის სიგრძე შეადგენს 9-10 სმ–ს, ხოლო თავთავზე განვითარებული თავთუნების რაოდენობაა 19, ერთ თავთავში საშუალოდ ელიფსური ფორმის 30  მარცვალია, რომლის მასა შეადგენს  13,7 გრამს. 1000 მარცვლის მასა  41,5 გრამს აღწევს. მარცვალში  ცილის შემცველობა 10,5%–ია.   ჯიში გამოირჩევა დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ მდგრადობით.

დღევანდელი მდგომარეობა : ამჟამად ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყარო: Международная кавказская конференция по зерновым и зернобобовым культурам.  Тбилиси, 2004 г. ст. 139;   საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(002), თბილისი 2010 წ.; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია – ქერის კულტურა, ჯიშური შემადგენლობა და მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგია ფერმერულ მეურნეობაში, თბილისი 2010 წ.  გვ. 11

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში ხასიათდება დადებითი თვისებებით ლუდის წარმოებისათვის.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი