საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ყვითელი კბილა ,,ოქროს ლამაზურა“


საზოგადო სახელი:  სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Zea mays  var. xantodon  Alef.    

ჯიშის   სახელწოდება: ყვითელი კბილა ,,ოქროს ლამაზურა“ - Zea mays  xantodon ‘Okros Lamazura’

წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია.გავრცელებული იყო აფხაზეთში (გაგრის და სოხუმის რაიონები),  ,,ოქროს ლამაზურას“ სახელწოდებით.

ჯიშის   დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდი 140 დღეა. მცენარე სიმაღლით 300 სმ-მდე იყო. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე - 100-150 სმ.  ტარო ოდნავ კონუსისებრია, წაწვეტებული წვერით. ტაროს სიგრძე 19,5 სმ. მწკრივების რიცხვი ტაროზე 14-16. მწკრივების განლაგება - სწორი. მარცვალი ბაცი, ყვითელი ფერის, დიდი ზომის. კონსისტენცია კბილა. ფორმით მიეკუთვნება ტიპ B  ან C-ს. ნაქუჩი თეთრია. ჯიში მოსავლიანობით უახლოვდებოდა ,,იმერულ ჰიბრიდს“ (4,9ტ/ჰა). მარცვლის გამოსავალი -80%.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

წყაროები: ი.ნ.ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი