საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წითელი 41 ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიო

სახეობის სახელწოდება:Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: წითელი 41  Phaseolus vulgaris  ‘Tsiteli 41’

წარმოშობა: ჯიში გამოყვანილია სოხუმის რაიონის ნიმუშებიდან ინდივიდუალური გამორჩევის გზით. საქართველოში დარაიონებულია 1955 წლიდან  სამარცვლედ. ასევე დარაიონებულია სტავროპოლის მხარეში.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით, ჯიში  ადრეულია, აღმოცენებიდან სიმწიფემდე 70–80 დღეა. მორფოლოგიური მახასიათებლები: მცენარე ბუჩქის ფორმისაა, მაღალმოსავლიანია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ეს ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში წითელი 41 სამარცვლე მიმართულებისაა.

წყაროები: Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекцентра по растениеводству, 1990 года, Тбилиси, 1981, ст.252.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი