საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ტრაპიზონი 285 თამბაქო


საზოგადო სახელი: თამბაქო
DAKOTA DUAL WIFI­Þ­Þ¨peçv

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Nicotiana tabacum  var. fruticosa (L.) Hook. f.

ჯიშის  სახელწოდება: ტრაპიზონი 285 (ლაგოდეხის ტრაპიზონი) 

Nicotiana tabacum fruticosa  ‘Trapizoni 285 (Lagodekis Trapizoni)’

წარმოშობა: დარაიონებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ლაგოდეხის, მარნეულისა და ბოლნისის რაიონებში 1957 წლიდან, გავრცელებული იყო ასევე აზერბაიჯანში. გამოყვანილია აღმისავლეთ საქართველოში შეგროვებული ადგილობრივი ფორმებიდან, ინდივიდუალური გამორჩევის გზით, ლაგოდეხის მეთამბაქოეობის საცდელ სადგურში.

ჯიშის დახასიათება: თამბაქოს კლასიფიკაციის მიხედვით აღნიშნული ჯიში საპაპირისე ტიპისაა. ლაგოდეხის ტრაპიზონი 285 იძლევა კარგი გემოს საჩოჩხე ყვითელ-ნარინჯისფერ ნედლეულს. საშუალო ვეგეტაციის ჯიშია, ხანგრძლივობა - 125 trapizoni285დღეა. მცენარე ოვალური ფორმისაა - 150 სმ სიმაღლის. ფართო ოვალური ფორმის ფოთლებით, დიდი ყუნწითა და მახვილი წვეროთი, ზედაპირი გლუვია. დამატებითი ბიბილოთი. ფოთლის სიგრძე - 40-45სმ, სიგრძე-სიგანის შეფარდება 1,5:1,0-თან. ერთ ძირზე ფოთლების რაოდენობა 24-32-ია. ყვავილედი ფარისებრი.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარულიუნივერსიტეტისმცენარეთაგენეტიკურირესურსებისბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს რუსეთის  ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის ს/კ ინსტიტუტში (VIR).

დამატებითი ინფორმაცია: სასაქონლე ღირსებით აღნიშნული ჯიში მცირედ ჩამორჩება ტრაპიზონ 1268-ს.

წყაროები: Н. А. Майсурян, Растениеводство,  Москва, 1954 г;

ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, თბილისი, 1975 წ;

გ. ბადრიშვილი,  მემცენარეობა, თბილისი, 1981 წ.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი