საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წითელი ფეტვი


საზოგადო სახელი: ფეტვიwitelifetvi

სახეობის სახელწოდება:    Panicum miliaceum L. 

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Panicum miliaceum var. subalboochraceum V.M. Arnold 

ჯიშის სახელწოდება:  წითელი ფეტვი Panicum miliaceum subalboochraceum ‘Tsiteli Phetvi’

წარმოშობა: უძველესი ადგილობრივი ჯიშია, გავრცელებული იყო გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის, ზემო სვანეთის და სხვა მაღლობ ადგილებში.

ჯიშის დახასიათება: მცენარე საშუალო სიმაღლისაა - 70-90 სმ. witelifetvi (2)სავეგეტაციო პერიოდი მოკლე აქვს - 90 დღე, საადრეო ჯიშია. ახასიათებს ღეროს დატოტვა. საგველა ყვავილედი მოკლეა და ფარჩხატი. ყვავილედი ნახევრად გადაშლილია, ქვედა ტოტები ქვევითაა დაშვებული, ზედა კი აკრულია ყუნწზე, სიგრძით მოკლეა - 13-15 სმ. ყვავილედის ყუნწი სწორია. მარცვალი მიკრულია კილებზე და ძნელად იცეხვება. კილები ჩალისფერია, მარცვალი ღია ყვითელია და გვერდები წითლად აქვს შეფერილი.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში; სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV); ასევე  შესაძლებელია ინახებოდეს გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

დამატებითი ინფორმაცია: მოკლე ვეგეტაციის გამო თავისუფლად თესდნენ მთიან რაჭაში, პურეულების აღების შემდგომ ივნის-ივლისში. შუალედური კულტურის სახე ჰქონდა. რაჭაში წითელი ჭადის სახელითაც მოიხსენიებდნენ.

წყაროები:  ნ.ი. ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ;

ი. მაისაია,  ფეტვის კულტურა საქართველოში, თბილისი, 1998 წ;

დახასიათებულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის, ფეტვნაირი კულტურების კურატორის მიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი