საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წითლად ჭრელი ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიოwitladtchreli

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: წითლად ჭრელი Phaseolus vulgarisTsitlad Chreli’

წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია, გავრცელებულია უმთავრესად კახეთის რაიონებში.

ჯიშის დახასიათება:ჯიში საადრეოა, მისი სავეგეტაციო პერიოდია 85-90 დღე. მცენარის ბუჩქი კუტია, მარცვალი კვერცხისებრ-მრგვალია, წითლად ჭრელი, ჭიპი თეთრი, მარცვლის ზედაპირი მბზინავია. პარკი ცილინდრული ფორმისაა, ოდნავ მოხრილი, 1000 მარცვლის მასა 380-420 გრამია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ინახება აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: უმეტესი დაავადებების მიმართ გამოირჩევა კარგი გამძლეობის უნარით. იყენებენ ნედლ პარკად, მოსავლიანობა 2 ტ/ჰა.

წყაროებიგ. ბადრიშვილი, სახელმძღვანელო, „მემცენარეობა“ გვ.179;

ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, არაქისის, ძირითადიჯიშებისსარკვევი, თბილისი, 1959, გვ. 81.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი