საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

თეთრი ფეტვი


საზოგადო სახელი: ფეტვიtetrifetvi სახეობის  სახელწოდება:    Panicum miliaceum L.  სახესხვაობის  სახელწოდება:  Panicum miliaceum var. album Alef.  ჯიშის სახელწოდება:  თეთრი ფეტვი Panicum miliaceum album  ‘Tetri Phetvi’ წარმოშობა: უძველესი ადგილობრივი ჯიშია, გავრცელებული იყო გურიის, სამეგრელოს, იმერეთის და სხვა დაბლობ ადგილებში.
ჯიშის დახასიათება: მცენარე მაღალმოზარდია, 100-115სმ სიმაღლის. სავეგეტაციო პერიოდი გრძელია 100-120 დღე, საგვიანო ჯიშია. ღერო საკმაოდ მსხვილია, ახასიათებს დატოტვა. საგველა ყვავილედი გრძელია და ფარჩხატი. ყვავილედის ყუნწი მოხრილია, შეკუმშული და საგველას თავდახრილი ფორმა აქვს, სიგრძით 27-30სმ.  მარცვალი მიკრულია კილებზე და ძნელად იცეხვება. კილები ჩალისფერია, მარცვალი კი თეთრი.
დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული tetrifetvi (2)უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში; სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV); ასევე  შესაძლებელია ინახებოდეს გატერსლებენის გენბანკში (IPK).   დამატებითი ინფორმაცია:   თეთრი ფეტვი სხვა ფერის ფეტვებზე უფრო ნაყოფიერი ყოფილა, მისგან ხარშავდნენ ფაფას, აცხობდნენ ტკბილ ნამცხვარს. თეთრი ფეტვი მოტკბო გემოთი გამოირჩეოდა.  მისი მარცვალი 16,1% ცილას შეიცავს. წყაროები:  ნ.ი. ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ; ი. მაისაია, ფეტვის კულტურა საქართველოში, თბილისი, 1998 წ; დახასიათებულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის, ფეტვნაირი კულტურების კურატორის მიერ.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი