საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გოდორა ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი 

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. xantodon  Alef.    

ჯიშის  სახელწოდება: გოდორა ყვითელი  - Zea  mays  xantodon  ‘Godora’

წარმოშობა: წარმოშობის ადგილია აჭარა, ქედის რაიონი ( სოფელი ქედი).

ჯიშის  დახასიათება: სავეგტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 100-118 დღეა. მცენარის სიმაღლე  -180-230 სმ. ფოთლების რაოდენობა - 12-14. ფოთლის სიგრძეა 70-74 სმ, სიგანე - 8-9 სმ. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე მერყეობს 70-86 სმ-მდე. განვითარებული ტაროების რაოდენობა საშუალოდ ერთ მცენარეზე - 1,5. ბარტყობა - სუსტი. ტარო საშუალო ზომისაა, ნახევრად ცილინდრული. ტაროს სიგრძეა 15-22 სმ. ტაროზე 10-12 მწკრივია. მწკრივების განლაგება ტაროზე - სწორი.  მარცვალი ყვითელი ფერისაა. მარცვლის ზედაპირი ოდნავ  ჩაზნექილია. მარცვალი B ტიპს მიეკუთვნება, უფრო ნაკლებად  C-ტიპს. 1000 მარცვლის მასა 320-400 გ-მდეა. ნაქუჩის ფერი თეთრია. მარცვლის საშუალო მოსავლიანობა ბოტანიკის ინსტიტუტის სტაციონარებზე (დიღომი, აჯამეთი) იყო 2-2,5ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკი.

დამატებითი ინფორმაცია: საინტერესო იყო აგრეთვე სამარცვლედ და სასილოსედ განსაკუთრებით მისი წარმოშობის რაიონებში (ქედის და შუახევის რაიონებში).

წყაროები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია -  ბოტანიკის ინსტიტუტი - კულტურულ მცენარეთა სისტემატიკა, ციტოლოგია, სტადიური განვითარება, ტომი XXIV,  თბილისი, 1969 წელი.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი