საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

უსახელო წითელი


საზოგადო სახელი:  ღომი usaxelowiteli

სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. 

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. imeretica  Menabde & Ericzjan  

ჯიშის  სახელწოდება: უსახელო წითელი Setaria italica imeretica Usakhelo Tsiteli’

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო იმერეთსა და სამეგრელოში, ასევე ლეჩხუმში. 

ჯიშის დახასიათება: საგვიანო ჯიშია. სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 140 დღეა. მცენარე საშუალო სიმაღლისაა - 125-165 სმ, თაველი მარტივია, დაუტოტავი, 35-40 სმ-მდე, usaxelowiteli (2)უკუღმაკვერცხისებური. თავთუნები ძლიერ განიერია და სქელი,  ჯაგრულა იისფერია, რის გამოც ყვავილედს მოწითალო ელფერი დაჰკრავს, გრძელი და ნაზი. თაველი ყვითელი, წონა 25გრ-მდე. მარცვალი ყვითელი ფერისაა.  გადამწიფებისას მარცვალს ახასიათებს ცვენადობა, მარცვლის გამოსავლიანობა 84-86%-ია.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

დამატებითი ინფორმაცია: უსახელო წითელი საკმაოდ მაღალმოსავლიანი 

წყაროები: ნ.ი.ჩხენკელი,  ფეტვნაირი პურეულის სარკვევი, თბილისი, 1948 წ;

ი. ლომოური, მარცვლეული კულტურები, ნაწილი II, თბილისი, 1950 წ;

Н. И. Чхенкели, Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г;

მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი