საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ღვანკითის თეთრი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიgvankitistetri

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. flavoubra Körn. 

ჯიშ-პოპულაციის  სახელწოდება:  ღვანკითის თეთრი  Zea mays  flavoubraGvankitis Tetri’

წარმოშობა: ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, ზემო იმერეთის რეგიონში.

ჯიშ-პოპულაციის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით, საგვიანო ჯიშად ითვლება. მცენარის სიმაღლეა  270–280 სმ. ბარტყობა არ ახასიათებს. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე – 16–18. მუხლების რაოდენობა მიწის ზემოთ  14–16. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე  140–160სმ. ტაროს ფორმა – კონუსური, სიგრძე – 15–17სმ. ტაროზე  8–10 მწკრივია. მარცვლის განლაგება ტაროზე რეგულარულია.  მარცვლის ფერი თეთრია, კბილა ან  სუსტი კბილა კონსისტენციის.  1000 მარცვლის  მასა  350–380 გრამია. ნაქუჩის ფერი თეთრია. გამოიყენება სასურსათედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნუვერსიტეტის გენეტიკური რესურსების ბანკში. 

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში მაღალხარისხოვანია სასურსათედ. ჯიში გამძლეა სოკოვანი დაავადებების მიმართ.

წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი