საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კაჟოვანა ყვითელი


საზოგადო სახელი:  სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის სახელწოდება:  Zea mays  var. vulgata  Körn.

ჯიშის  სახელწოდება: კაჟოვანა ყვითელი  Zea mays vulgata ‘ Kazhovana Kviteli’

წარმოშობა: ძველი  ადგილობრივი ჯიშია, გაუმჯობესებულია საქართველოს  სასელექციო სადგურის მიერ. ძირითადად გავრცელებულია მთიან და მაღალმთიან ზონებში.

ჯიშის  დახასიათება: ამ ჯიშისათვის დამახასიათებელია მოკლე სავეგეტაციო პერიოდი(110-120დღე). მცენარე სიმაღლით 130-200 სმ-ია. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე -11-14.  მიწისზედა მუხლების რაოდენობა  7-9. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 45-65 სმ. ტაროს ფორმა კონუსურია. სიგრძე 11-15 სმ. ტაროზე მწკრივების რაოდენობაა  8-16, უმეტესად - 14-16. მარცვალი კაჟაა, ყვითელი ფერის. 1000 მარცვლის მასა 210-330 გრამია. ამ ჯიშის მცენარეები მცირედ სენიანდება ბუშტოვანა გუდაფშუტით. ჯიში მაღალხარისხოვანია სასურსათედ. საშუალო მოსავლიანობაა 2-2,8ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: დარაიონებულია 1934 წლიდან ზემო იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის , მესხეთის მთაგორიან, სამაჩაბლოსა და ქართლის ურწყავ, თრიალეთის მთისპირა ურწყავ და სამგორის სარწყავ ზონებში.

წყაროებიბ.გაბუნია, ნ.ჩხენკელი, ა.ჯაფარიძე, მემცენარეობა, თბილისი, 1959წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი