საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ლომთაგორა 149 ხორბალი


საზოგადო სახელი : ხორბალიlomtagora149

სახესხვაობის სახელწოდება : Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: ლომთაგორა 149 - Triticum aestivum ‘Lomtagora 149’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი : გამოყვანილია აგროსამეცნირო  ჯგუფ „ლომთაგორა“–ს მიერ,საერთაშორისოსანერგედან(14HRWSN–49 TNMU16/PEL74144/KVZ//AN), სელექციურიგამორჩევისმეთოდის გამოყენებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 2012 წლიდან საქართველოში ხორბლის მთესველი ყველა რეგიონისათვის,

მოკლე აღწერა : ჯიში ხასიათდება ადაპტაციის მაღალი უნარით, ბუჩქი ნახევრადგართხმულია, მცენარე სწორმდგომი, საშუალო სიმაღლის (95-97 სმ), ჩაწოლისადმი მდგრადი. პირველი იანვრიდან 125-130 დღეში იწყებს დათავთავებას. მცენარეზე თავთავები თანაბარ სიმაღლეზეა განლაგებული, კარგად ილეწება და ვარგისია მექანიზირებული აღებისათვის. თავთავითეთრი, ფხიანი, ცილინდრულიფორმის,  საშუალო სიგრძის (10-11 სმ) და სიმჭიდროვის. თავთავზე პროდუქტიული თავთუნების რაოდენობა მაღალია. მარცვალი წითელი, მინისებრი კონსისტენციის. ერთ თავთავში 55-60 მარცვალია. 1000 მარცვლის მასა შეადგენს 41-43 გრამს. მარცვალში წებოგვარას შემცველობა 23-25,0 %-ია. ჯიში სტაბილურ მოსავლიანია, რომლის საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს 5,0-5,5 ტ/ჰა-ზე.

დღევანდელი მდგომარეობა : ფერმერულ  მეურნეობა „ლომთაგორა“–ში წარმოებს სუპერელიტური თესლის მიღება და გამრავლება.

წყარო : საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“ #19, თბილისი 2007 წ.; საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 4(12), თბილისი 2012 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი