საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ცანავა 3 ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიოanava3 სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L. ჯიშის სახელწოდება: ცანავა 3  Phaseolus vulgaris  ‘Tsanava 3’ წარმოშობა: გამოყვანიალია ადგილობრივი „მუხრანის“ პოპულაციიდან  ინდივიდუალური გამორჩევის გზით. საქართველოში დარაიონებულია 1947 წელს როგორც საბოსტნე ჯიში. ცანავა 3 აგრეთვე დარაიონებულია სომხეთში.
ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით, ჯიში  ადრეულია, აღმოცენებიდან სიმწიფემდე 75–78 დღეა. მცენარე კუტი ფორმისაა, არახვიარა, სიმაღლე - 23–35 სმ, ფოთოლი canava3Aფართოა, მუქი მწვანე. ყვავილი - მკრთალი იისფერი, პარკი ნახევრად ძაფიანია, პერგამენტის შრე უვითარდება გვიან. თესლის ფორმა კვერცხისებრ-სფეროსებრი, ახასიათებს ორგვარი შეფერვა: 1. ძირითადი ფონი ყვითელი–მოვარდისფროა,  მეწამული ფერის ლაქებით, 2. თესლის ძირითადი ფონი წითელია, ღია მოყვითალო-მოვარდისფრო ლაქებით. 1000 მარცვლის წონაა  395–420 გრამი.
დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში. დამატებითი ინფორმაცია:  ლობიოს ჯიში ცანავა 3  უნივერსალურია, გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ასევე საპარკედ, პარკი საშუალო ხარიხისაა, მარცვალი გამოირჩევა მაღალი გემური თვისებებით. წყაროები: Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекцентра по растениеводству, 1990 года, Тбилиси, 1981, ст.252;  შოთაობოლაძე, საბოსტნეპარკოსანიკულტურები, გამომცემლობა „საბჭოთასაქართველო“, თბილისი, 1984, გვ. 27; ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, არაქისის, ძირითდიჯიშებისსარკვევი, თბილისი, 1959, გვ. 81.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი