საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჭიათურის 52 ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიო

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: ჭიათურის 52  Phaseolus vulgaris ‘Chiaturis 52’

წარმოშობა: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის წყალტუბოს მებოსტნეობის საცდელ სადგურში, ადგილობრივი მეტად ჭრელი პოპულაციიდან  ინდივიდუალური გამორჩევის გზით.  ავტორი - შ. ობოლაძე,

ჯიშის დახასიათება:საადრეო ჯიშია.  მასობრივი აღმოცენებიდან სიმწიფემდე სჭირდება  78-85 დღე. ბუჩქის ფორმა კუტია, 35-55 სმ. ყვავილი იასამნისფერია, მწვანე პარკი არ ივითარებს     პერგამენტის შრესა  და ბეწვს.  თესლი ელიფსური ფორმისაა, ღვინისფერ-წითელი შეფერილობის.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ეს ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

დამატებითი ინფორმაცია:  საგრძნობლად ავადდება ბაქტერიოზით.

წყაროები: ს. თედორაძე, მცენარეთა რადიაციული სელექცია „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1968, გვ. 30.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი