საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ახალქალაქური ცერცველა


საზოგადო სახელი: ცერცველაaxalqalaquri

სახეობის  სახელწოდება:Vicia sativa L.

ჯიშის  სახელწოდება:  ახალქალაქური  Vicia sativaAkhalkalakuri’

წარმოშობა: ხალხური სელექციით მიღებული ჯიშ-პოპულაციაა. დარაიონებულია 1938 წლიდან ცერცველას მთესველი ყველა რაიონისათვის. გავრცელებულია მთელს ჯავახეთის ზეგანზე.

ჯიშის დახასიათება: საგაზაფხულო ფორმაა, საადრეოა. მარტში დათესილი მცენარის  სავეგეტაციო პერიოდი 114-117 დღეა. მცენარის სიმაღლე 60სმ-მდე აღწევს, ღერო ვიწროა, წახნაგოვანი, სუსტად შებუსული. ფოთოლი 4-8 ფოთოლაკისაგან შედგება. ფოთოლაკი ოვალური ან ელიფსურია, მუქი მწვანე შეფერილობის, სიგრძით 4 სმ-მდე. ყვავილედი - იღლიურია, მჯდომარე, ორყვავილიანი. ყვავილედი დიდია 18-26სმ სიგრძის, მოვარდისფრო ან იისფერი. პარკი ხმლისებრია, მოხრილი და კაუჭისებრიaxalqalaquriA ნისკარტით ბოლოვდება, ჩვეულებრივ ოთხთესლიანია. თესლი მომრგვალო ან მობრტყოა, სხვადასხვა შეფერვის, თეთერი, ყვითელი, ნაცრისფერი, ყავისფერი და შავი. უფრო მეტად გავრცელებულია მუქი პოპულაცია. 1000 მარცვლის მასა 51-70გრ-ია. თივის მოსავალი საშუალოდ - 4,6ტ/ჰა. მარცვლისა კი 1,2ტ/ჰა. მარცვალში ცილა 27,3%-ია, სახამებელი 37,7%.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში; ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს რუსეთის ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის კვლევით ინსტიტუტში (VIR),  და  გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

დამატებითი ინფორმაცია: ახალქალაქური ცერცველა ზიანდება ჟანგათი და ნაცრით, მავნებლებიდან - მემარცვლიათი.

წყაროები:  გ. ბადრიშვილი,  მემცენარეობა,  თბილისი, 1981წ;

Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекционного центра по растениеводству до 1990 года, Тбилиси, 1991г.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი