საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მახა ხორბალი


საზოგადო სახელი:  ხორბალი maxaB

სახეობის  სახელწოდება:  Triticum macha  Dekapr. & Menabde

 სინონიმი:  Triticum aestivum  subsp. macha  (Dekapr. & Menabde) MacKey

სახეობის  სახელწოდება:  მახა

გავრცელება: მახა საქართველოს ენდემური სახეობაა. maxaგავრცელებული იყო რაჭა-ლეჩხუმის მთიან ზონაში. (900-1200 მ. სიმაღლეზე ზღვის დონიდან).

სახეობის დახასიათება:  აერთიანებს ველურ და კულტურული ხორბლის ნიშნებს, რაც მიუთითებს ამ სახეობის ინიციალურობაზე.  მახა მიწათმოქმედების საწყისი კულტურის რელიქტური სახეობაა. განვითარების ციკლი საშემოდგომო ან ნახევრად საშემოდგომო. მცენარე საშუალო სიმაღლისაა (80-120 სმ.). კოლეოპტილე უფერო, იშვიათად იისფერი, პირველი ფოთოლი მწვანე ან იისფერი. ფოთოლი დათავთავების წინ იფარება ცვილისებრი ნაფიფქით. ბუჩქი-გართხმული ან ნახევრად გართხმული. ღერო ვიწრო ღრუა, ღეროს მუხლები -შიშველი, ფოთლები ვიწროა, (9,5 მმ.)მდე. ან ფართო(10მმ ზე მეტი), კავები მწვანე ან ანტოციანური, წამწამებით. თავთავი  ფხიანი ნახევრადფხიან-ინფლატური  ან უფხო, ბრტყელი,  ფხები მნიშვნელოვნად მოკლეა თავთავზეmaxaA. თავთავი ჩვეულებრივ იცვლება 5-11 სმ-ს ფარგლებში,  ძნელად ილეწება. მკვრივი.  თავთავის ღერაკი მტვრევადი. თავთავის ღერაკი შედარებით  სქლად შებუსული. ღერაკის ნაწევრები ფორმასთან დამოკიდებულებით, იცვლება 2 დან – 4 მმ. მდე. ხოლო სიგანე 2 დან 3 მმ. თავთუნი 3–5 ყვავილიანია, მაგრამ მარცვლების რაოდენობა თავთუნში არ აღემატება 2–3. თავთუნის კილის ფორმა იცვლება ნიჩბისებურიდან ლანცეტურამდე. თავთუნის კილის მხარი ჩვეულებრივ კარგად განვითარებულია. ადვილად ავადდება ჟანგათი. აღწერილია მახას 14 სახესხვაობა.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად საქართველოში ეს სახეობა დაცულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკში.

წყაროები: პ. ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში   ხორბლის სელექცია საქართველოში თბილისი 1960

ნ. ბრეგაძე  საქართველო მიწათმოქმედების დამოუკიდებელი კერა თბილისი 2004

В. Ф. Дорофеев.     Культурная Флора СССР    Т- I  Пшеница.  Колос 1979

В. Л. Менабде  Пшеницы Грузии  -  Тбилиси 1948

The International Plant names Index  http://www.ipni.org/

Wheat Genetic and Genomic Resources Center TRITICUM CLASSIFICATION SYSTEMS http://www.k-state.edu./wgrc/Taxonomy/taxtrit.html

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი