საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წვიტა ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. vulgata  Körn.

ჯიშის  სახელწოდება:  წვიტა ყვითელი  - Zea mays  vulgata  ‘Tskvita’

წარმოშობა: ჯიშის სახელწოდება ტაროსა და მარცვლის სიწვრილესთან უნდა იყოს დაკავშირებული. როგორც ხალხური გადმოცემით ირკვევა, იგი მიჩნეული უნდა იყოს საქართველოში ყველაზე უძველეს ჯიშად -სიმინდის კაჟა ფორმებიდან. ეკუთვნის მთის სიმინდების ჯგუფს და გავრცელებულია აჭარის (ყოფილ ასსრ) მაღალმთიან ზონებში, ზღვის დონიდან 1200-1500მ-მდე.

ჯიშის  დახასიათება: წვიტა ყვითელი ულტრა-საადრეო ფორმაა. მისი სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლიობა აღნიშნული ზონისათვის  65-70 დღეა. მცენარის სიმაღლე 120-180 სმ-ია. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე -  6-12. ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა 20-70 სმ. ბარტყობა-საშუალო. ტარო საშუალო ზომისაა, უმეტესად კონუსური ფორმის. სიგრძე 8-18სმ-ის ფარგლებში მერყეობს. ტაროზე- 8-12 მწკრივია. მწკრივების განლაგება სპირალური ან გაბნეულია. მარცვალი ყვითელია, მომრგვალო ზედაპირით. მარცვალი უმეტესად A  ტიპისაა, უფრო ნაკლებად - B ტიპის.  1000 მარცვლის მასა 132 გრამია. მაქუჩი თეთრია. მშრალი მარცვლის საშუალო მოსავლიანობა 1-1,2 ტ/ჰა.  ბოტანიკურ-სისტემატიკური დაჯგუფების მიხედვით მიეკუთვნება subsp.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

წყაროები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ბოტანიკის ინსტიტუტი, კულტურულ მცენარეთა სისტემატიკა, ციტოლოგია, სტადიური განვითარება. ტომი XXIV.  თბილისი, 1969 წელი.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი