საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

უნივერსალი ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიოuniversali

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: უნივერსალი  Phaseolus vulgarisUniversali’

წარმოშობა: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის წყალტუბოს მებოსტნეობის საცდელ სადგურში, ადგილობრივი მეტად ჭრელი პოპულაციიდან  ინდივიდუალური გამორჩევის გზით.  ავტორი - შ. ობოლაძე.

ჯიშის დახასიათება:მეტად საადრეო ჯიშია.  იმერეთის პირობებში შესაძლოა მოგვცეს ორი მოსავალი. მასობრივი აღმოცენებიდან ყვავილობამდე 29-33 დღეა, აღმოცენებიდან  ფიზიოლოგიურად მწიფე პარკის მიღებამდე  -  85-95 დღე. ბუჩქი კუტია 30-40 სმ. ახასიათებს საშუალო დატოტვა. ფოთოლი ფართოა, მუქი მწვანე, კვერცხისებრი ფორმის, ზედაპირი სუსტადაა გოფრირებული. ყვავილი იასამნისფერია. პარკი ტექნიკურ სიმწიფეში მწვანეა, ოდნავ მოხრილი,  8-10 სმ სიგრძისა და 10-12 მმ სიგანის. პარკი ნაზია, პერგამენტის შრე და ძაფები არ ახასიათებს ფიზიოლოგიურ სიმწიფეშიც კი. პარკში 3-5 მარცვალია, თესლი საკმაოდ მსხვილია, თირკმელისებრი ფორმისაა, შინდისფერ-წითელია, თესლის ზედაპირი გლუვია, მარცვლის სიგრძე 14-18 მმ-ია, ხოლო სიგანე - 9-11მმ. 1000 მარცვლის მასაა 450-550 გრ. ჯიში, როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, უნივერსალურია. წარმატებით გამოიყენება საპარკედ და სამარცვლედ. ფიზიოლოგიურ სიმწიფეში მარცვალი შეიცავს 24-27% ცილას, ხოლო ტექნიკურ სიმწიფეში მყოფი პარკი 3.02%-ს.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ინახება აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: გამძლეა ბაქტერიოზი მიმართ. ხანგრძლივ ტენიან პირობებში შეიმჩნევა ასკოქიტოზის დაავადების შემთხვევები. ხასიათდება მაღალი გემური თვისებებით.

წყაროები: შოთა ობოლაძე, საბოსტნე პარკოსანი კულტურები, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1984, გვ. 28-29.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი