საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აჭარულა


საზოგადო სახელი: ღომი სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. clavata Decapr. & Kasparian   ჯიშის  სახელწოდება: აჭარულა Setaria italica clavata ‘ Adjarula’ წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო კოლხეთის დაბლობზე. 
ჯიშის დახასიათება: აჭარულა საგვიანო ჯიშია, სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 140 დღეა. მცენარე  დაბალია, 125 სმ-მდე, თაველი ჩვეულებრივია, დაუტოტავი, შებუსილია მოკლე, მწვანე ფერის ჯაგრულათი. თაველი მოთეთრო შეფერილობისაა, მარცვლის გამოსავლიანობა მცირე აქვს - 82-83%, თუმცა სიმწიფისას  მარცვალი არ  ცვივა. ძნელად ილეწება.
დღევანდელი მდგომარეობა: შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK). წყაროებიН. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი