საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მარნეული ხორბალი


საზოგადო სახელი : ხორბალი

სახეობის სახელწოდება : Triticum durumDesf.

სახესხვაობის სახელწოდებაTriticum durum var. coerulescens Bayle

ჯიშის სახელწოდება: მარნეული - Triticum durum coerulescens ‘Marneuli’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი : გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტში, ჰიბრიდული მეთოდის გამოყენებით,  მაგარი ხორბლის ჯიშ „შავფხა“–დან მიღებული მუტანტური ფორმისა და კენიის (K-28) ჯიშნიმუშის შეჯვარებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 1993 წლიდან საქართველოს ხორბლის მწარმოებელი რეგიონებისათვის.

მოკლე აღწერა : განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში ფაკულტატურია. მისი საშემოდგომო ნათესის სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენს 233  დღეს. ხასიათდება დამაკმაყოფილებელი გვალვაგამძლეობით,  მცენარის სიმაღლეა 70-75 სმ, ღერო მტკიცე, ჩაწოლისადმი გამძლე. თავთავის ფორმა ცილინდრული, სრული სიმწიფის პერიოდში ჩალისფერი, 8–10 სმ სიგრძის. თავთვში მარცვლების რაოდენობაა  38–40.  გამოირჩევა მარცვლის მაღალი ხარისხით, რომელშიც ცილა 17,5 %–ია, წებოგვარა 32%. 1000 მარცვლის მასა შეადგენს 38-44 გრამს, ხოლო საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა 3,5-4,0 ტონას.

დღევანდელი მდგომარეობა : ამჟამად ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყარო : ვლ. ქევხიშვილი – ხორბალი, აგროტექნიკა. თბილისი 2001 წ. გვ. 97

დამატებითი ინფორმაცია : ჯიში ვარგისია სამაკარონე და საბურღულე წარმოებისათვის.

 

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი