საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ლომთაგორა 109 ხორბალი


საზოგადო სახელი : ხორბალიlomtagora109

სახესხვაობის სახელწოდება : Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: ლომთაგორა 109 : Triticum aestivum ‘Lomtagora 109’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი : გამოყვანილია აგროსამეცნირო  ჯგუფ „ლომთაგორა“–ს მიერ,საერთაშორისოსანერგედან(7EYT-IRR–9809 Shark/F4105W.21), სელექციურიგამორჩევისმეთოდის გამოყენებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 2012 წლიდან საქართველოში ხორბლის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა : განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საშემოდგომოა,საშუალოზემეტადყინვაგამძლედაგვალვაგამძლე
. ხასიათდება ადრეულობით. მცენარისსიმაღლეა  100-105 სმ,
ჩაწოლისადმიმდგრადი. თავთავითეთრი, ფხიანი, გრძელი, თითისტარისებრისიგრძით 13-15 სმ. თავთუნის მხრის ფორმა – ამაღლებული მეორე წვეტიანი ბოლოთი, კბილაკი სწორი,  გრძელი.  თავთავი კარგადილეწებადავარგისიამექანიზირებულიაღებისათვის.  ერთთავთავში 65-70 მარცვალია. მარცვალი წითელი. საშუალო საჰექტარო  მოსავლიანობაშეადგინს 5,0-6,5 ტონას. მცენარე საშუალო გამძლეა  სოკოვანი დაავადებებისმიმართ.lomtagora109A

დღევანდელი მდგომარეობა : ფერმერულ მეურნეობა „ლომთაგორა“–ში წარმოებს სუპერელიტური თესლის მიღება და გამრავლება.

წყარო :  საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(9), თბილისი 2012 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი