საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ცხვრისთავა მუხუდო


საზოგადო სახელი:მუხუდოcxvristavaA

სახეობის სახელწოდება: Cicer arietinum L.

ჯიშის სახელწოდება:ცხვრისთავა  Cicer arietinum'Tskhvristava'

წარმოშობა: ძველი ადგილობრივი ჯიშია, გავრცელებული იყო ძირითადად რაჭაში გასული საუკუნის 50-იან წლებამდე.cxvristava

ჯიშისდახასიათება: საადრეო ჯიშია, სავეგეტაციო პერიოდი 114 დღეა. ორთესელა ფორმაა.  მცენარე სწორმდგომია, ნახევრად გადაშლილი ბუჩქით 35-45სმ სიმაღლის, ღეროს ანტოციანური შეფერილობა არ გააჩნია. ფოთოლაკის ზომა განიერია. ყვავილი თეთრია, პარკი განიერია, ერთმარცვლიანი, დაპარკება ღეროს ზედა ნაწილზე აღინიშნება. ქვედა პარკის მიმაგრების სიმაღლეა 24 სმ. ერთ მცენარეზე 15-16 პარკი ვითარდება. თესლი დიდი ზომისაა, დაკუთხულზედაპირიანი, ცხვრის თავის ფორმის. 1000 მარცვლის მასაა 270-320გრ.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში. ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გატერსლებენის (გერმანია) გენბანკში (IPK).

წყაროები: აღწერილია ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების განყოფილების მეცნიერისა და აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის პარკოსანი კულტურების კურატორის მიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი