საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მაშა ლობიო ძაძა


საზოგადო სახელი: ძაძაmashalobio

სახეობის სახელწოდება: Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi

სინონიმი: Phaseolus angularis (Willd.) W. Wight

ჯიშის სახელწოდება: მაშა ლობიო   Vigna angularis  ‘Masha Lobio“

წარმოშობა:  ადგილობრივი ჯიშია,

ჯიშის დახასიათება: ახასიათებს პატარა აღმონაცენი, ლებნები მიწის ზემოთ ამოაქვს და ისინი ასიმილაციაში მონაწილეობენ. პირველადი ფოთლები მარტივია, ვიწრო ლანცეტაა, სიგანით 7–14, ფოთლები ძლიერ შებუსულია, ფოთოლაკები ფართოა,  გვხვდება როგორც სწორმდგომი, ასევე ნახევრად ხვიარა ფორმები. ყვავილები მსხვილია, ოქროსფერ-ყვითელი, იისფერი ელფერით. პარკი ცილინდრულია, 6–18 სმ. თესლის რაოდენობა პარკში 6-დან 15-მდე აღწევს, თესლის სიგრძე 3.5–6 მმ-ია, ახასიათებს ბრტყელი ჭიპი, გვხვდება სხვადასხვა ფერისს - მწვანე, წითელი, ყვითელი. 1000 მარცვლის მასა 25-დან 60 გრამამდე მერყეობს.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ინახება აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში.

წყაროები:  აღწერა ბოტანიკის ინსტიტუტის კულტურული ფლორის მეცნიერმა ვ. კანდელაკმა.

ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, არაქისის, ძირითდი ჯიშების სარკვევი, თბილისი, 1959, გვ. 79.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი