საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აბაშური ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი  abashuriyviteli

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Zea mays  var. aurantika  Dekapr. 

ჯიშის  სახელწოდებააბაშური ყვითელი  Zea mays  aurantika Abashuri Kviteli’ 

წარმოშობა: დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონისადგილობრივი ჯიშია.იგი მიღებულიაძველი კაჟა ტიპის ჯიშების შემდგომში  შემოტანილი კბილა ტიპის ჯიშებთან ბუნებრივი შეჯვარებით და ხალხური სელექციის გზით. გაუმჯობესებულია საქართველოს სელექციის სადგურშიოჯახობრივი და მასობრივი გამორჩევით. 

ჯიშის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ ძლიერ საგვიანო ჯიშად ითვლება. აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე  130-140 დღე სჭირდება. მცენარის სიმაღლე 220-300 სმ-ია, ღერო გამძლეა ჩაწოლისადმი, ღეროზე 18-22 ფოთოლი აქვს, ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 100-130 სმ, ტაროს სიგრძეა 18-24სმ.დიამეტრი -  4-5sm-ია. taros ფორმა კონუსურია.მწკრივების რაოდენობა ტაროზე -10-12.მარცვალი ყვითელი ფერისაა (ღია ყვითელიდან მუქ ყვითელამდე).მარცვლის გამოსავალი 77-80%-ია.  1000 მარცვლის მასა -350-470g. მარცვლის ფორმისა და აგებულების მიხედვით მიეკუთვნება  ნახევრადკბილა სიმინდის ჯგუფს. ერთ ჰექტარზე იძლევა 3,5-4 ტონა  მარცვლის მოსავალს. ჯიში დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ საკმაოდ გამძლეა. გამოიყენება სასურსათედ. ყვითელმარცვლიან ჯიშებს შორის კვებითი ღირსებით პირველ ადგილს იკავებს.

დღევანდელი მდგომარეობა:  ჯიში დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია:  ჯიში დარაიონებულია 1938 წლიდან, ტენიან სუბტროპიკულ ზონებისათვის.

წყაროები: ბ. ჯანელიძე, ვ.გორგოშიძე, სიმინდის დარაიონებული ჯიშები და ჰიბრიდები საქართველოს რესპუბლიკისათვის, თბილისი, 1964 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი