საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქონდარა ხორბალი ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალი qondaraxorbaliA

სახეობის  სახელწოდება: Triticum compactum Host

სინონიმი: Triticum aestivum   subsp. compactum  (Host) Mackey

სახეობის   სახელწოდება:  ქონდარა ხორბალი

გავრცელება: საქართველოშო ქონდარა ხორბალი გავრცელებული იყო ხორბლის სხვა ფორმებთან მინარევების სახით და ძალიან იშვიათად ქმნიდა ნათესის ფონს. მხოლოდ გასული საუკუნის qondaraxorbaliBორმოცდაათიან წლებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში აღმოჩენილია ამ სახეობის მცირე ნათესები კარახანას სახელწოდებით.

სახეობის დახასიათება: განვითარების ციკლით როგორც საშემოდგომო ისე საგაზაფხულო ფორმაა. მცენარე ნახევრად გართხმული, სიმაღლით 90-100 სმ, საშუალო შეფოთვლით, შეუბუსავი ან იშვიათად შებუსული. თავთავი მოკლე (3,5-6 სმqondaraxorbali), ფართო, მკვრივი (D=35-50). თავთუნის კილზე ქედი სუსტადაა განვითარებული, მთავრდება წაგრძელებული კბილით (1,5-10 მმ), კბილი გარეთაა გამოშვერილი, იშვიათად შიგნით. თავთუნი მრავალყვავილიანია, 2-4 ყვავილით. თავთავი ფხიანი ან უფხო. ფხები საშუალო სიგრძისაა. მარცვალი კილებში მჭიდროდაა მოთავსებული ამიტომ, ცვენადობა არ ახასიათებს. მარცვალი მოკლე, წვეროსკენ შევიწროებული, რქისებრი, ან ფქვილისებრი კონსისტენციით.

საქართველოში 14 სახესხვაობა იყო აღნიშნული

მისი გენოტიპი ატარებს მთავარ გენს C, რომელიც იწვევს თავთავის ღერაკის შემოკლებას. ეს გენი ლოკალიზებულია 2D ქრომოსომაში.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად საქართველოში ეს სახეობა დაცულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკში.

წყაროები: პ. ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში   ხორბლის სელექცია საქართველოში თბილისი 1960

В. Л. Менабде  Пшеницы Грузии  -  Тбилиси 1948

The International Plant names Index  http://www.ipni.org/

Wheat Genetic and Genomic Resources Center TRITICUM CLASSIFICATION SYSTEMS http://www.k-state.edu./wgrc/Taxonomy/taxtrit.html

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი