საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ღვანკითის ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი gvankitisyviteli

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

ქვესახეობის სახელწოდება:  Zea mays  subsp. aorista  (Greb.) Golosk 

ჯიშ–პოპულაციის  სახელწოდება:   ღვანკითის ყვითელი Zea mays    ‘ Gvankitis Kviteli’

წარმოშობა: ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, ზემო იმერეთის რეგიონში.

ჯიშ–პოპულაციის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით საშუალო საგვიანო ჯიშად ითვლება. მცენარის სიმაღლე  245-260 სმ-ია, ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე 14-16, მიწისზედა მუხლების რაოდენობაა 12-14. ბარტყობა არ ახასიათებს. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 128-130 სმ. ტაროს სიგრძეა  16-18 სმ, მწკრივების რაოდენობა ტაროზე 8-10. მარცვალი ყვითელი ფერისაა, კბილა ან სუსტი კბილა კონსისტენციის. 1000 მარცვლის მასაა  340-360 გ. ნაქუჩის ფერი თეთრია. ჯიში მცირედ ავადდება  ბუშტარა გუდაფშუტაითი.  როგორც  სიმინდის ყვითელმარცვლიანი  ფორმა, მაღალხარისხოვანია სასურსათედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში. 

წყაროები: დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი