საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კახური ჩოქელა


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var.  vulgata  Körn.

ჯიშის სახელწოდება: კახური ჩოქელა  - Zea mays  vulgata ‘ Kakhuri Tschokhela’

წარმოშობა: გავრცელებული იყო აღმოსავლეთსაქართველოში, კახეთში.

ჯიშის დახასიათება: ჯიშის სავეგეტაციო პერიოდი იყო 129 დღე. მასში შერეული იყო  იმერული ჰიბრიდი და სხვა საგვიანო ჯიშები, რაც სავეგეტაციო პერიოდს ზრდიდა. მცენარის სიმაღლე 105-230სმ. ფოთლების რაოდენობა - 10-17. ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა  30-105 სმ. ტაროს ფორმა კონუსური. სიგრძე - 11-17 სმ. ირგვლივისობა ქვედა მესამედში - 15სმ, ზედა ნაწილში - 13 სმ. მწკრივების რიცხვი ტაროზე 10-20. მარცვალი მუქი ყვითელია, წვრილი. მიეკუთვნება ტიპ  C-ს  ან B-ს. 1000 მარცვლის მასა 300 გრამია. ნაქუჩის ფერი თეთრია. ,,კახური ჩოქელა’’ მოსავლიანობით ჩამორჩებოდა ,,მუხრანულ სიმინდს“. მისი მარცვლის მოსავალი - 3 ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

წყაროები: ი.ნ.ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი