საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გორდა ხორბალი


საზოგადო სახელი : ხორბალიgordaA

სახეობის სახელწოდება: Triticum aestivum L.

სახესხვაობის სახელწოდება : Triticum aestivum var. Dekaprelevichi (Naskidashvili)

ჯიშის სახელწოდება: გორდა - Triticum aestivum ‘Gorda’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი : გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების gordaინსტიტუტში. frangul seleqciur jiS “dukati”-dan,თესლზე ქიმიური მუტაგენის NMM  (ნიტროზამეთილშარდოვანა) 0.01 %-იანი  ხსნარის მოქმედებით. საქართველოში დარეგისტრირებულია 2011 წელს.

მოკლე აღწერა : განვითარების ტიპის მიხედვით  საშემოდგომოჯიშია., საკმაოდ საგვიანო. მცენარებუჩქისტიპის, superjuja,მკვეთრად mokleReroiani, შემცირებულიმუხლთშორისებისრაოდენობითადასიგრძით, რომლისმაქსიმალურისიმაღლეშეადგენს  10-12 სმ. ფოთოლიფართე, ვერტიკალურადმდგომი. ღერომოკლე, მტკიცე, ძნელადიღუნება. თავთავიუფხო, მოკლე (4-5 სმ), ბრტყელი, მკვეთრადმკვრივი,  რომელშიცგაზრდილიაგანუვითარებელითავთუნებისრაოდენობა,მჭიდროდგანლაგებულითავთავისღერაკზე, თავთუნისკილიგანიერი,მომრგვალებული მხრის ფორმით, კბილაკი ძალიან მოკლე, ზომიერად მოღუნული. მარცვალი თეთრი,ბჟირი.  მცენარეავადდებამურაჟანგათიდანაცრით.

დღევანდელი მდგომარეობა: თესლი ინახება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საცავში.

წყარო : საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(5), თბილისი 2011 წ.; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, „მოამბე“,  თბილისი ტ. 6, #2, 2012 წ.

დამატებითი ინფორმაცია : ჯიში არის sruliad ახალიმემკვიდრეობისმქონესასელექციოსაწყისიმასალამოკლეღეროიანიჯიშებისგამოსაყვანად.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი