საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

უნივერსალი სოია


საზოგადო სახელი: სოია

სახეობის სახელწოდება:  Glycine max (L.) Merr.

ჯიშის  სახელწოდება:  უნივერსალი   Glycine max 'Universali'

წარმოშობა:  სელექციური ჯიშია. გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის წყალტუბოს საცდელ სადგურში. დარაიონებულია 1988 წლიდან, დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონისათვის.

ჯიშის დახასიათება: საადრეო ჯიშია,  სავეგეტაციო პერიოდი 65 დღეა. პარკი ტექნიკურ სიმწიფეს აღწევს 45-54 დღეში. იგი მიეკუთვნება ჩინური ქვესახეობის, ტენმოყვარულთა სახესხვაობას. მცენარე დაბალია, საშუალოდ 35-40 სმ სიმაღლის, ღერო ნაზია, ფოთლები საშუალო სიდიდისაა, ღია მწვანე შეფერილობის. პარკი ოდნავ მოხრილია, მარცვალი ელიფსური, საშუალო ზომის. 1000 მარცვლის მასაა 230-300 გრ.

დღევანდელი მდგომარეობა: შესაძლებელია დაცული იყოს რუსეთის  ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის ს/კ ინსტიტუტში (VIR).

დამატებითი ინფორმაცია: მოკლე სავეგეტაციო პერიოდის გამო, აღნიშნული ჯიში ერთ კალენდარულ წელიწადში იძლევა ორ მოსავალს. უნივერსალი სუსტად ავადდება ანთრაქნოზით.

წყაროები:  Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекционного центра по растениеводству до 1990 года, Тбилиси, 1991г.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი